Nic co tajne nie jest nam obce

Cyfrowy SWR-metr z pomiarem mocy

Schemat miernika:

Płytka drukowana:

Rozmieszczenie elementów:

Schemat sondy:

Rozmieszczenie elementów:

Plik HEX do zaprogramowania procesora - pobierz

Źródło

Google