Nic co tajne nie jest nam obce

Moduły radiowe 144MHz i 432MHz

Opis modułu - pobierz

Schemat bez procesora - pobierz

Schemat z procesorem - pobierz

Komendy sterujące - pobierz

pierwsze podłączenie modułu.

Google

style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-0890436400019685"
data-ad-slot="7100175020">