Nic co tajne nie jest nam obce

Moduły radiowe 144MHz i 432MHz

Opis modułu - pobierz

Schemat bez procesora - pobierz

Schemat z procesorem - pobierz

Komendy sterujące - pobierz

pierwsze podłączenie modułu.

Google