Nic co tajne nie jest nam obce

Radiowa sieć telefoniczna PKP

RADIOWA SIEĆ TELEFONICZNA PKP

OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU

System łączności telefonicznej RASZ umożliwia połączenia miedzy ruchomymi i abonentami telefonicznymi sieci PKP oraz publicznej.

Łączność odbywa się na jednej z dziesięciu par kanałów :

nr --TX----------RX -

0 150,675 -----154,375

1 150,050 -----153,700

2 150,550 -----154,250

3 150,650 -----154,400

4 150,425 -----154,150

5 150,125 -----153,825

6 150,075 -----153,725

7 150,275 -----153,975

8 150,400 -----154,125

9 150,600 -----154,350

Każdy abonent ruchomy ma przydzielone dwa numery: - indywidualny (4-cyfrowy) - grupowy (2-cyfrowy). W numerach tych kolejne cyfry nie mogą się powtarzać.

W komunikacji na trasie stacja ruchoma (SR) - stacja bazowa (SB) informacje służbowe przekazywane są za pomocą tonów o następujcych częstotliwościach (tolerancja +- 4Hz):

F1 = 1124 Hz..........F6 = 1540 Hz.........F12 = 2220 Hz

F2 = 1197 Hz..........F7 = 1640 Hz.........F13 = 2350 Hz

F3 = 1275 Hz..........F8 = 1746 Hz.........F14 = 2510 Hz

F4 = 1358 Hz..........F9 = 1860 Hz

F5 = 1446 Hz..........F10= 1981 Hz

Z tonów tych SR może formułować następujące rozkazy:

NRI (numer indywidualny) - 4 tony o T=100 ms z [F1...F10] odpowiadające cyfrom numeru indywidualnego

NRG (numer grupowy) - 2 tony o T=100 ms z [F1...F10] odpowiadające cyfrom numeru grupowego

ZKT (Żądanie kierunku tel.) - 2 tony : F13, F14 o T=100 ms

ZRŁ (Żądanie rozłączenia łącza) - 2 tony : F12, F13 o T=100 ms

SWn (sygnał wybierczy cyfry, n=[1..0]) - 2 tony : F13 i Fn o T=100 ms

SB może formułować następujące sygnały służbowe:

SWI (selektywne wywołanie indywidualne) - jak NRI

SWG (selektywne wywołanie grupowe) - jak NRG

SGS (sygnał gotowości SB) - litera "R" na telegrafii, f=800 Hz

ISB (indywidualny sygnał blokady) - F13 przez 2,4 s

GSB (grupowy sygnał blokady) - F14 przez 2,4 s

SRŁ (sygnał rozłączenia łącza) - F12 przez 850 ms

PRZEBIEG POŁĄCZENIA Z INNYM ABONENTEM RUCHOMYM W TEJ SAMEJ SB:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

lp................SRA (1234)............................SB...........................SR B (7890)

1.................NRI (1234)

2........................................................................SWI (1234)

3..........................................................................SGS

4.................SW7

5.................SW8

6.................SW9

7.................SW0

8..........................................................................ISB

9....................................................................SWI (7890)

10.............................................................................................................NRI (7890)

11................................................................sygnał 'wolny'

12.............................................................................................................NRI (7890)

13..............................R...O..Z..M.O..W..A......SR..A...z...SR..B

14...............ZRŁ.............................................................................................ZRŁ

15......................................................................SRŁ

Tutaj jest program pozwalający na wysyłanie wszystkich opisanych wyżej sygnałów.

Google

style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-0890436400019685"
data-ad-slot="7100175020">